Enkele praktische tips voor een goede praktijkwerking

Gelieve huisbezoeken aan te vragen voor 10 uur 's ochtends.
Niet-dringende huisbezoeken aangevraagd na 10 uur kunnen de dag zelf niet gegarandeerd worden.

Bel altijd eerst naar het praktijknummer, ook bij dringende oproepen.
Bel niet naar de GSM, tenzij zo afgesproken met de dokter zelf.

Meld bij afspraken of huisbezoeken over hoeveel personen het gaat.
Tevens wordt ook best vermeld of er meer tijd moet gepland worden (bv. bij psychologische problemen, kleine heelkundige ingrepen).
Zo kunnen we beter onze dag plannen.

Gelieve attesten en voorschriften niet meer telefonisch aan te vragen.
Zij worden bij voorkeur afgeleverd tijdens een consultatie, zoals de wet ook voorschrijft.

Verwittig de artsen als U niet op een afspraak kan aanwezig zijn.

Houd het telefoongesprek zo kort mogelijk.
Tijdens sommige consultaties zijn de dokters rechtstreeks bereikbaar.
Een telefoniste kan uw boodschap aannemen en we bellen U dan later terug.

Wij danken U voor uw begrip !

Terug